BOVAG garantie

Uw wensen worden vervuld

Zorgenloos op pad met uw nieuwe occasion camper verkoop-klaarpakket (inclusief bij verkoop)

Wij leveren U gekochte occasion camper verkoopklaar af zodat U zeker dat uw camper in tip-top conditie is.
Zorgenloos op pad dankzij onderstaande services & garanties nieuwe APK keuring Uw camper zal worden voorzien van een nieuwe APK zodra de lopende APK-geldigheid korter is dan 6 maanden. Alle eventuele onkosten om de camper APK goedgekeurd te krijgen zijn voor onze rekening/risico.

Stuur ons een bericht

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.

Nieuwe onderhoudsbeurt

De camper krijgt bij aflevering een kleine onderhoudsbeurt tenzij anders overeengekomen.

onderhoud-campers

Algehele controlle

De camper wordt afgeleverd met een algehele controle. Dit betekend dat alle onderdelen welke onderdeel zijn van de standaarduitrusting van de camper in basisuitvoering gecontroleerd worden op hun functioneren en zo nodig hersteld. Denk hierbij aan boilers, kachels, koelkasten, deuren, luiken, scharnieren, (niet sfeer-) verlichting, hefbedden, toiletten, gasslangen, (standaard) gasregelaars, motor, (standaard) dakluiken, watertanks, waterpompen, douches, laders, (standaard) accu’s, aandrijflijnen, banden, motor, aandrijflijn, ramen en dergelijke.

Daarnaast worden alle expliciet vermelde opties en accessoires gecontroleerd op hun werking en zo nodig hersteld. Staat er bij de camper bijvoorbeeld als extra’s vermeld luifel, fietsenrek en zonnepaneel”, dan word gegarandeerd dat deze werkend zijn op moment van aflevering.

Onderdelen welke onderdeel zijn van de algehele controle vallen niet automatisch onder de garantiebepalingen. Merkt u op dat een onderdeel wat gecontroleerd dient te zijn onder deze algehele controle niet functioneert, dan dient u dit binnen 14 dagen na aflevering te melden. Indien dit niet gebeurt gaan wij er van uit dat het onderdeel functioneerde op moment van aflevering. Of het onderdeel onder de garantiebepaling valt leest u in het item ‘garantie’.

Onderdelen welke geen deel uit maken van de standaarduitrusting en niet expliciet vermeld worden als optie of accessoire worden niet gecontroleerd op hun werking en vallen buiten de garantie tenzij anders overeengekomen. Daarnaast krijgt de camper een controle volgens de BOVAG-controlelijst t.b.v. de camperopbouw. Deze kunt u inzien op de website van BOVAG. Wilt u hier een uitdraai van, dan kunnen wij u deze kosteloos verstrekken.

Bens campers en caravans bedrijf

3 Maanden garantie

De camper wordt afgeleverd met 3 maanden garantie of tegen extra betaling 6mnd BOVAG garantie .Voor bemiddelingsverkoop is geen garantie van toepassing. Voor de exacte garantievoorwaarden kijkt u in de BOVAG-garantievoorwaarden. Onder de garantie vallen onderdelen welke behoren tot de standaarduitrusting van de basis-uitvoeringen van een camper zoals: boilers, kachels, koelkasten, deuren, luiken, scharnieren, (niet sfeer-) verlichting, hefbedden, toiletten, gasslangen, (standaard) gasregelaars, gasleidingen, motor, (standaard) dakluiken, watertanks, waterpompen, douches, laders, (standaard) accu’s, (standaard) verduisteringen, aandrijflijnen, distributieriemen, dynamo’s, waterpompen en dergelijke (m.u.v. banden en ramen).

Expliciet uitgesloten van de garantiebepalingen zijn niet-standaarduitrustingen zoals luifels, fietsenrekken, zonnepanelen, schotels, uitdraaisteunen, levelsystemen, alarminstallaties, ovens, radio’s, navigatiesystemen, achteruitrijcamera’s, televisies, airconditionings, vloerverwarmingen, hordeuren, Raamblindering en vliegenhorren  indirecte-/sfeerverlichting, panoramadaken, rook/gasmelders, veiligheidssloten, omvormers, kluizen, reservewielen, additionele accu’s, luchtvering, versnellingsbaksloten, stuursloten, elektrische opstaptreden, tenten, tent-wanden en dergelijke. Voor bovenstaande (uitgesloten) onderdelen kan mogelijk wel gelden dat deze vallen onder de ‘algehele controle’, dus werkend dienen te zijn bij aflevering. Meer informatie daarover bij het item ‘algehele controle’. Ook kan het zijn dat bepaalde items wel gecontroleerd worden onder het APK-item of de waterdichtheidscontrole. Corrosie, oxidatie en lakwerkingen vallen niet onder garantie zolang deze de bruikbaarheid van de camper gedurende de garantieperiode niet beïnvloeden.

Welke onderdelen wel en niet onderdeel uit maken van de standaarduitrusting word bepaald aan de standaarduitrustingslijst van de brochure van het betreffende model destijds. Indien deze niet voorhanden is, van het meest verwante modeljaar of merk/type. Cosmetische euvels vallen nimmer onder garantie. Cosmetische euvels zijn euvels of imperfecties welke zich uiten in cosmetische aard, maar het hoofd-functioneren van het onderdeel niet negatief beïnvloeden. Met het hoofd-functioneren wordt verstaan de belangrijkste ‘hoofdtaak’ van het betreffende onderdeel. Garantie is niet van toepassing bij bemiddelingsverkoop of indien verkoopprijs onder € 12.500,- of leeftijd camper ouder dan 20 jaar.

Aanvullende voorwaarden algemeen

Uw camper word geheel VERKOOP-KLAAR afgeleverd. Wat houd dit in en wat krijgt u voor deze garantie (tenzij anders overeengekomen)? Graag vertellen wij wat u van uw toekomstige camper en ons mag verwachten. Wij houden niet van kleine lettertjes, daarom schrijven wij ze in het groot. Een goede relatie begint immers bij duidelijke afspraken. Onder- en bovenstaande staande geldt uitsluitend wanneer u kiest voor ons uitgebreide afleveringspakket. Kiest u voor ons basis-afleverpakket dan wordt de camper u voetstoots geleverd zonder enige vorm van controle/garantie. Indien u zelf niet ter zake kundig bent adviseren wij u t.a.t. te kiezen voor ons uitgebreidere afleverpakket.

Satellietschotel

 Tenzij anders overeengekomen worden de satellietsystemen niet gecontroleerd op werking voor eventuele andere abonnements-zenders en kunnen wij geen garantie geven op de ontvangstmogelijkheden hiervan in het buitenland. Systeem zijn alleen HD ge-update indien dit er expliciet bij vermeld staat.

Wanneer er in de koopovereenkomst meegenomen wordt dat het eventueel aanwezige satellietsysteem gecontroleerd wordt op werking verstaan wij hiermee dat met dit systeem i.i.g. de Nederlands/Belgische vrije zender BVN in Nederland te ontvangen moet zijn. Het kan zijn dan u voor het ontvangst hiervan toch een abonnement dient aan te schaffen (deze is niet inbegrepen).

Gasflessen

De camper wordt geleverd zonder gasflessen tenzij anders overeengekomen.

Verzekeringseisen

De camper zal conform bovenstaande beschreven afspraken worden afgeleverd. Heeft uw verzekeringsmaatschappij aanvullende eisen (zoals beveiligings- of leeftijdseisen) dan dient u rekening te houden met eventuele onkosten. Ook dient u rekening te houden dat u in sommige landen aan extra eisen moet voldoen zoals bijvoorbeeld een gestreept bord voor aan uw fietsenrek of de aanwezigheid van brandblussers/alcoholtester. U dient dit zelf te verzorgen.

Overige

Onder de algehele controle vallen alleen de hoofdtaken van een optie/accessoire. Bijvoorbeeld: een opbouwairconditioning waarin tevens indirecte verlichting zit verwerkt, wordt uitsluitend gecontroleerd op de hoofdfunctie (het koelen van de airco). Onze algemene- en BOVAG voorwaarden zijn altijd leidend boven de hier beschreven informatie. Eventuele reparatie(s) onder garantie mogen uitsluitend door Bens Campers en Caravans. worden uitgevoerd. Facturen van derden vergoeden wij uitsluitend als u ons deze werkzaamheden vooraf meldt, wij hiervoor vooraf een prijsopgave ontvangen en hier akkoord voor geven. Dit geldt óók wanneer u in het buitenland bent en/of wanneer wij op de betreffende dag gesloten zijn! Tevens kunnen wij u vragen de vervangen en/of defecte delen aan ons te verstrekken. Corrosie, oxidatie en lakwerkingen vallen niet onder garantie.